Ochrona obiektu

Jest coraz więcej obiektów, w których wymagana jest ochrona. W zależności od specyfiki takiego miejsca jest to ochrona mniej, lub bardziej profesjonalna. W jednym przypadku wystarczą mili panowie w budkach strażniczych, którzy pilnują czy nikt nie wjeżdża na teren obiektu bez zezwolenia, w innym przypadku, wymagane jest zorganizowanie przeszkolonych i uzbrojonych ochroniarzy. Na szczęście, z tym drugim przypadkiem spotykamy się naprawdę rzadko.

W większości przypadków rolą ochrony jest pilnowanie tego, by:

  • osoby nieupoważnione nie miały wstępu na teren obiektu,
  • nie dochodziło do kradzieży,
  • przestrzegany był ład i porządek,
  • etc.

Przetargi na usługi ochraniarskie

Najczęściej wybór firmy ochraniarskiej rozstrzygany jest na podstawie przetargu. Przetargi ochrona wielopoziomowa konstrukcja niezwykłości ogłaszane są w Internecie i innych mediach, a także na stronach branżowych. Tak powszechne ogłoszenie przetargów pozwala na to, że informacja o nim dociera do wielu odbiorców, dzięki czemu wiele firm jest w stanie do nich przystąpić.

W zależności od tego, jak sformułowany został przetarg, wyłonienie zwycięskiej oferty realizowane jest na podstawie analizy złożonych ofert pod kątem:

  • ceny,
  • zakresu wykonywanych czynności,
  • doświadczenia firmy ochroniarskiej,
  • przygotowania zawodowego pracowników ochrony (byli wojskowi i policjanci, bądź też osoby niezwiązane wcześniej z branżą),
  • etc.

Z firmą, która złożyła najkorzystniejszą z punktu widzenia zamawiającego ofertę podpisywana jest umowa w której określany jest szczegółowo zakres wymaganych czynności i czas ich realizacji. Umowy w takich wypadkach są zawierane na z góry określony okres czasu, choć w przypadku niewywiązania się jednej ze stron z zapisów umowy istnieje możliwość wcześniejszego jej zerwania. Także, gdyby okazało się, że jakość świadczonych usług jest dla zamawiającego niewystarczająca, nic nie stoi na przeszkodzie do tego, by rozwiązał on umowę przed czasem.

 

Autor zdjęcia: Informedmag